Hải Quân Mỹ đưa 7 tàu ngầm nguyên t.ử tới Biển Đông

20/05/2020 1:28 sáng

Tàu ngầm nguyên t.ử USS Alexandria chuẩn bị rời căn cứ tại đảo Guam đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày 5 Tháng Năm, 2020. (Hình: US Navy)

HONOLULU, Hawaii (NV) – Hải Quân Mỹ đưa ít nhất 7 tàu ngầm ngu.yên t.ử trang bị hỏ.a ti.ễn tới khu vực Biển Đông để biểu dư.ơng l.ực lượ.ng, bảo vệ hành lang Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tin cho hay, 4 tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguy.ên t.ử trang bị hỏa tiễn t.ấn c.ô.ng tầm xa đ.ã rời căn cứ tại đảo Guam, và một số nữa căn cứ tại Pearl Harbor, Hawaii và tại San Diego, California, được điều động tới khu vực Biển Đông.

Hành động này nằm trong “c.hiế.n dịch ph.ản ứng bất ngờ” nhằm tiếp tục chứng tỏ cho Bắc Kinh biết Hải Quân Mỹ với các lự.c lượ.ng khác nhau vẫn có sức mạnh vượt trội ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Chiến dịch được tiến hành trong sứ mạng hậu thuẫn cho chính sách “tự do và mở” của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Ngũ Giác Đài cổ võ từ mấy năm qua. Những tháng gần đây, các viên chức chính phủ cũng như tướng lãnh Mỹ theo nhau đả kí.c.h Bắc Kinh lợ.i dụ.ng lúc cả thế giới dồn mọi n.ỗ l.ự.c đối phó với đạ.i dị.ch COVID-19 để c.hèn é.p các nước nhỏ ở phía Nam.

Tàu ngầm Mỹ tập trận chung với ch.iế.n h.ạm ở biển phía Tây Philippines. (Hình: US Navy)

Ngũ Giác Đài đã cho mẫu hạ.m ngu.yê.n t.ử, o.an.h tạ.c cơ ch.iế.n lư.ợc, tàu chở trực thăng tập tr.ận trên Biển Đông, gồm cả việc cho một số chiế.n hạ.m, đi vào bên trong ph.ạ.m vi 12 hải lý, thá.c.h đố tuy.ên b.ố chủ qu.yề.n ng.a.ng ngư.ợc của Trung Quốc tại Trường Sa và Hoàng Sa. Nay thấy đưa thêm một loạt nhiều tàu ngầm nguyên t.ử tới khu vực..

“Hoạt động của chúng tôi là để chứng tỏ sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và tự do theo lu.ật lệ quốc tế.” Đề Đốc Blake Converse, chỉ huy trưởng l.ực lượ.ng tàu ngầm khu vực Thái Bình Dương nói với bá.o giới tại căn cứ Pearl Harbor.

Các tàu ngầm tấn công nói trên đều được trang bị thủy lôi và h.ỏa t..iễ.n hành trình tầm xa Tomahawk bên cạnh khả năng thực hiện các cuộc tr.inh s.át bí mật.. Lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương hù.ng h.ậu nhất so với các khu vực khác.

Cách đây ít lâu, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Asper chỉ trích, “Trong khi nhiều quốc gia đối phó với dị.ch bệ.nh thì lại có nước lợ.i dụ.ng cuộc kh.ủ.ng ho.ả.ng này để h.ành động, gây thi.ệ.t h.ạ.i cho nước khác.”

“Chúng tôi thấy hà.nh vi h.u.ng h.ă.ng của Trung Quốc trên Biển Đông như đ.e d.ọ.a chi.ến hạ.m Philippines, đ.â.m ch.ì.m tàu cá Việt Nam, lại còn u.y hiế.p hoạt động dò tìm dầu khí của những nước khác,” ông Asper nói. (TN) (kn)

theo Người Việt

Facebook Comments
Loading...

Tin Liên Quan