UBKT Trung Ương xa’c định vi phạm của Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc VEC ‘đến mức phải k.ỷ luật’

3/05/2020 8:27 sáng

Do mâ’t đoàn kết, thiếu trách nhiệm, bu.ông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu ki.ểm tra, giám sa’t, để xảy ra nhiều vi phạm nên Chủ tịch, cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc VEC bị Ủy ban Ki.ểm tra (UBKT) Trung ương kết luận là ‘có vi phạm đến mức phải xem xét k.ỷ luật’.

Ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đường cao tốc (ở giữa)

Gây hậu quả nghiêm trọng

Theo thông báo được UBKT Trung ương đưa ra trong chiều ngày 3/5, tại kỳ họp thứ 44, cơ quan này đã xem xét kết quả ki.ểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư pha’t triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và một số cá nhân.

Theo UBKT T.Ư, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư pha’t triển đường cao tốc Việt Nam đã vi phạm Quy ch.ế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để nội bộ Lãnh đạo Tổng Công ty mâ’t đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, bu.ông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu ki.ểm tra, giám sa’t, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyê’t đi.ểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Quốc Việt, Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyê’t đi.ểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; Ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc và ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyê’t đi.ểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

“Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư pha’t triển đường cao tốc Việt Nam và các cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xâ’u đến uy tín của tổ chức đảng và Tổng Công ty, đến mức phải xem xét k.ỷ luật”, thông báo của cơ quan ki.ểm tra T.Ư nêu rõ.

Xem xét, thi hành k.ỷ luật Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng

Liên quan đến các vi phạm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 43, tại kỳ họp này, căn cứ quy định của Đảng về x.ử lý k.ỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyê’t định thi hành k.ỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các bà Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ phòng Phòng, chống tham nhũng; Đặng Hải Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 2.

Cơ quan này cũng quyê’t định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra Bộ.

Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ.

Khi.ển tr.ách đối với các cá nhân gồm: Vũ Chí Cương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng; Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giám sa’t, ki.ểm tra và x.ử lý sau thanh tra; Nguyễn Hải Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3.

UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng thi hành k.ỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Khi.ển tr.ách Bí thư huyện Mường Nhé

Cũng tại kỳ họp thứ 44, UBKT T.Ư đã xem xét, thi hành k.ỷ luật ông Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé và ông Cao Xuân Đăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đi.ện Biên.

Qua xem xét, UBKT T.Ư nhận thấy: Ông Nguyễn Quang Sáng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyê’t đi.ểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng và công tác cán bộ.

Ông Cao Xuân Đăng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyê’t đi.ểm của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Đi.ện Biên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ; cá nhân đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gư.ơng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về x.ử lý k.ỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyê’t định thi hành k.ỷ luật bằng hình thức khi.ển tr.ách đối với các ông Nguyễn Quang Sáng và Cao Xuân Đăng.

Theo Tiền Phong

Facebook Comments
Loading...

Tin Liên Quan